1. THKU Kütüphanesi tarafından belirlenen yayınlar 1 Hafta süre ile öğrencilere, öğretim görevlilerine ve personele kimlik kartlarıyla gelmeleri şartıyla ödünç verilir.

2. Süre sonunda aynı materyalleri bekleyen başka bir kullanıcı yoksa, süre en çok iki kez uzatılır. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumakla sorumludurlar.

3. Yayının kaybedilmesi veya okunamayacak duruma gelmesi halinde, kitabın birebir aynısı aldırılır. Bulunamaması durumunda yayının bugünkü rayiç bedelinin iki katı hesaplanarak kullanıcıya ödetilir.

4. İki kez bedel ödemek durumunda kalanlar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar.

5. Kütüphane ödünç verdiği materyalleri, her zaman geri isteyebilir.

6. Üzerinde gecikmiş kitap bulunan kullanıcılara, bunları iade etmeden ödünç kitap verilmez.

7. Adres ve diğer değişiklikler, Ödünç Verme Bölümü’ne bildirilir.

8. Kullanıcılar, Kütüphane Kullanım Kurallarına uymak zorundadır.