Kütüphanemiz bağış politikasına uyan kaynak veya koleksiyonları bağış olarak kabul etmektedir.

Bağış Kaynak Politikası

  • Bağış kaynakların, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikte olması
  • Kütüphane koleksiyonunda bulunmaması (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç)
  • Yayın yılının 5 yıldan eski olmaması (nadir eserler, edebi kaynaklar vb. hariç)
  • Yıpranmış, eksik ya da fotokopi yayın olmaması
  • Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğünün olması
  • Süreli yayınsa, mevcut koleksiyondaki eksik sayıları tamamlıyor olması
  • Güncel süreli yayın ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması