Öngösterim Görseli
VERİTABANI KULLANICILARININ DİKKATİNE
Üniversitemizin abone olduğu veritabanları uluslararası lisans antlaşmaları ile korunmaktadır.
Bu antlaşmalar hem üniversiteyi, hem de kullanıcıyı yasal sorumluluk altına almaktadır.
Bu hizmetlerden sadece THK Üniversitesi kampüsü içerisindeki bilgisayarlar aracılığı ile yararlanılabilir.
Lisans antlaşmalarında olan bazı kurallar aşağıda verilmiştir.
Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak veya benzeri yazılımlar kullanılarak,
  • Çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.
  • Veritabanının satılması ve içeriğinin dağıtılması yasaktır.
  • Veritabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemizin dışındaki kişilere aktarılması yasaktır.
  • Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması yasaktır.
  • Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.
BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
VERİTABANLARI
ERİŞİM
AÇIKLAMA
TÜBİTAK EKUAL
Logo: Emerald Group Publishing http://www.emeraldgrouppublishing.com/ ULAKBİM
TÜBİTAK EKUAL
Access Engineering from Mc Graw-Hill. Authorative content. Immediate solutions. https://accessengineeringlibrary.com/
TÜBİTAK EKUAL
TÜBİTAK EKUAL 5 yıl geriye dönük olarak erişilebilmektedir.
TÜBİTAK EKUAL
TÜBİTAK EKUAL Kapsamında
     http://link.springer.com/ TÜBİTAK
EKUAL
http://www.pressreader.com/ ANKOS KAPSAMINDA
http://www.ithenticate.com/ TÜBİTAK EKUAL
http://www.turnitin.com/tr/ ANKOS KAPSAMINDA