Genel Haberler
31.03.2023

IET İnspec, Engineering Source ve EBSCO EBooks Deneme Veri Tabanları

Değerli Araştırmacılarımız, 

IET İnspec, Engineering Source ve EBSCO EBooks Deneme Veri Tabanları  birbirinden faklı alanlarda e-kitap, dergi ve makale olmak üzere 1 Haziran 2023 tarihine kadar kullanımınıza açılmıştır.