Genel Duyurular
17.11.2022

Online Legal Veri Tabanı

 

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

  • 21.000’den fazla makaleye,
  • 790’dan fazla dergiye,
  • 540’dan fazla kitaba,
  • “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), dilekçe ve belge örneklerine, makalelere,
  • 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.

 

Erişim Adresleri:

Kitap ve Dergilere erişim için : www.legal.com.tr

LegalBank İçtihat ve Mevzuat programına erişim için : www.legalbank.net